Witamy na stronie internetowej "Nauka Plus"


Jest nam niezmiernie miło, że postanowiłeś odwiedzić naszą stronę internetową.

Dowiedz się więcej

O nas


Przedszkole "Akademia Maluchów" w Opalenicy powstało w roku 2009, drugie przedszkole w Grodzisku Wlkp trzy lata później, natomiast rok później wraz z powstaniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej utworzyliśmy spółkę o nazwie "Nauka Plus". Wieloletnie doświadczenie kadry kierowniczej zdobyte w oświacie publicznej, udoskonalane, wzbogacane innowacyjnością i kreatywnością oraz wymianą doświadczeń z europejskimi partnerami stworzyło sprzyjające warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.

Realizowane projekty


„Nowe miejsca w przedszkolu "Akademia Maluchów" w Grodzisku Wielkopolskim”


Nauka Plus sp. z o.o. realizuje projekt w Prywatnym Przedszkolu „Akademia Maluchów” nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim (u. Żwirowa 15a, Grodzisk Wielkopolski) pt. „Nowe miejsca w przedszkolu "Akademia Maluchów" w Grodzisku Wielkopolskim” nr RPWP.08.01.01-30-0135/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w Osi Priorytetowej 8 Edukacja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Projekt przewiduje utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat, w tym dla 3 dzieci z niepełnosprawnością. Realizowany jest w siedzibie przedszkola, ul. Żwirowa 15a, Grodzisk Wielkopolski. W projekcie zagwarantowana będzie edukacja przedszkolna obejmującą m.in.: profesjonalną opiekę, realizację nauczania zgodnie z podstawą programową, wyżywienie, zajęcia terapeutyczne, ruchowo-rehabilitacyjne, zajęcia z logopedą, teatrzyki, wycieczki, imprezy okolicznościowe w przedszkolu. Projekt stanowi odpowiedź na problemy w dostępie do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkujących na terenie gminy miejsko-wiejskiej Grodzisk Wielkopolski.

Oferta


Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji.

"Akademia Maluchów" w Opalenicy

Fachowa opieka, indywidualne podejście do dziecka.

"Akademia Maluchów" nr 2 w Grodzisku Wlkp

Przyjazne niepełnosprawnym.

Innowacyjne metody pracy

Łączymy tradycje i nowoczeność

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas i dowiedź się więcej o naszych przedszkolach i szkole.

500-207-714

697-427-500